Henrike Bergmans

“Van kleins af aan ben ik al in de weer met dieren. Als ze mij dan ook vroegen wat ik later wilde gaan doen, gaf ik altijd als antwoord, iets met dieren. Na de middelbare school (Helicon College) ben ik een twee jarige opleiding landbouw technicus gaan volgen aan de MAS in Boxtel.

Nadat ik mijn diploma heb behaald wilde ik me verder ontwikkelen en koos voor een deeltijdstudie dierenverzorging. Tijdens deze studie ging ik stage lopen bij een trimsalon, hier leerde ik het trimmersvak kennen. Door deze stage heb ik er voor gekozen om de hondentrimcursus in Barneveld te gaan volgen en hier heb ik dan ook mijn diploma Algemene Belangenvereniging Hondentrimmer behaald.

Nadat ik mijn diploma behaalde ben ik mijn eigen trimsalon gestart. Ik heb de benodigde voorzieningen aangekocht en doe dit werk al jaren lang met veel plezier.”